Na jamstvu mora biti čitko vidljiv model i broj jamstvenog lista.