Na računu mora biti čitko vidljiv model, broj računa, datum kupnje i iznos računa.