Uputa za pakiranje uređaja

Uređaj mora biti zapakiran u originalnoj ambalaži ili odgovarajućoj u kojoj je potpuno zaštićen od mogućeg oštećenja. Ambalaža mora imati zaštitne obloge, stiropor koji spriječava kretanje uređaja unutar kutije i navlake koje štite uređaj od ogrebotina. Postolje i pribor moraju biti na mjestu predviđenom za njih. Uređaj ne smije dodirivati vanjsku oblogu kutije. Uređaj se ne smije pomicati unutar kutije.

Neprodan uređaj mora biti u originalnoj ambalaži. Za neprodan uređaj, na naljepnici s podacima o uređaju koja se nalazi na kutiji, mora biti isti serijski broj kao na uređaju. Neprodan uređaj mora biti zapakiran sa svim pripadajućim priborom i dijelovima pakiranja kako je to predvidio proizvođač.

Odštetni zahtjev osiguranja u slučaju oštećenja u transportu ne može se pokrenuti ako uređaj nije zapakiran u odgovarajuću ambalažu.

Fotografije koje je potrebno dostaviti pomažu u slučaju kada se dogodi oštećenje u transportu. Slika uređaja (LCD ekrana, uključenog ako je moguće) služi kao dokaz da uređaj nije bio oštećen prije transporta. Račun služi za utvrđivanje vrijednosti na koju se osigurava pošiljka. Slika naljepnice sa podacima o modelu i serijskom broju identificira uređaj. Slika zapakiranog uređaja potvrđuje da je pošiljka adekvatno zapakirana. Za svaki prilog koji je potrebno dostaviti možete pogledati primjer u kojem obliku je prihvatljiv.

Ukoliko postoji potreba za dodatnim uputama kontaktirajte nas na info@atvelectronic.hr odnosno putem kontakt obrasca.

Atv electronic ne može naručiti prijevoz ukoliko nisu dostavljeni svi traženi prilozi.