Primjer slike uređaja s vidljivim podacima o uređaju

Model uređaja: CMS 2000 BT, Serijski broj uređaja: 010188819080168458
Model uređaja: Music 60, Serijski broj uređaja: 018738221011321699
Model uređaja: MC 8840, Serijski broj uređaja: potraži na kutiji uređaja
Model uređaja: SIS 8670, Serijski broj uređaja: 0100112522010246542
Model uređaja: HD 6080, Serijski broj uređaja: potraži na kutiji uređaja
Model uređaja: VCR 3130, Serijski broj uređaja: potraži na kutiji uređaja