Na računu mora biti čitko vidljiv model, datum kupnje i iznos računa.